Sněmovní tisk 56
Novela z. o převodu vlastnického práva

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 6. 2018.
  Zákon Senátem schválen 18. 7. 2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 177/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
794Martin Kupka13018-19040.docx (12 KB) / PDF (223 KB, 1 strana) 22. 5. 2018 v 17:06:36
795Martin Kupka13019-19042.docx (203 KB) / PDF (408 KB, 2 strany) 22. 5. 2018 v 17:12:24
797Martin Kupka13021-19043.docx (203 KB) / PDF (375 KB, 2 strany) 22. 5. 2018 v 17:13:39


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, družstevní dům, osobní vlastnictví, převod vlastnictví, rodinný dům

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)