Sněmovní tisk 689
Novela z. - zákoník práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 2. 1. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 948/19, PID ALBSBD9KQ7CY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 890).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla prodloužena o 7 dní (usnesení č. 1117).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/4, který byl rozeslán 11. 5. 2020 v 13:33.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 73, usnesení č. 1144).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 12. 6. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 285/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4541Jan Farský16765-25392.docx (22 KB) / PDF (294 KB, 7 stran) 6. 3. 2020 v 12:30:28
5124Vít Kaňkovský17348-26257.docx (14 KB) / PDF (212 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 10:24:51
5147Jan Bauer17371-26286.docx (19 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 14:51:29
5148Jan Bauer17372-26287.docx (20 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 14:52:18
5149Jan Bauer17373-26288.docx (19 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 14:53:18
5178Vít Kaňkovský17402-26330.docx (16 KB) / PDF (234 KB, 5 stran) 6. 5. 2020 v 09:37:25
5179Roman Sklenák17403-26331.docx (12 KB) / PDF (227 KB, 1 strana) 6. 5. 2020 v 10:23:12
5198Jan Farský17422-26356.docx (22 KB) / PDF (291 KB, 7 stran) 6. 5. 2020 v 13:11:37
5204Olga Richterová17428-26365.docx (17 KB) / PDF (268 KB, 5 stran) 6. 5. 2020 v 14:42:22
5205Zbyněk Stanjura17429-26366.docx (15 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 14:50:35


Deskriptory EUROVOCu: dovolená, pracovní poměr na dobu určitou, pracovní právo, sociální zabezpečení, zákoník práce, zdravotní pojištění, zkrácení pracovní doby

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)