Sněmovní tisk 75
Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 75/0 dne 29. 1. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1210/16, PID KORNACWCC2E4.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Mikuláš Peksa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 166).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 75/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 12. 6. 2018 na 13. schůzi přerušeno. 2. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 120, usnesení č. 548).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 18. 3. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Austrálie, dohoda o spolupráci, Evropská unie, rámcová dohodaISP (příhlásit)