Sněmovní tisk 93
Novela z. o dluhopisech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 14. 2. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 50/18, PID KORNAV5M4PD2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 158).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 93/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 93/2, který byl rozeslán 23. 5. 2018 v 12:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 93/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 321).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2018.
  Návrh zákona 16. 11. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 93/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 93/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 19, usnesení č. 403).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 307/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
574Jiří Dolejš12798-18697.docx (42 KB) / PDF (348 KB, 9 stran) 12. 4. 2018 v 10:18:26
777Jiří Dolejš13001-19023.docx (20 KB) / PDF (245 KB, 1 strana) 21. 5. 2018 v 16:34:45
796Karel Rais13020-19041.docx (49 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 17:09:21
798Karel Rais13022-19044.docx (49 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 17:23:49


Deskriptory EUROVOCu: dluh, hypotekární úvěr, konsolidace státního dluhu, podnikatel, převoditelný cenný papír, snižování dluhu, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, zadluženost

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)