Sněmovní tisk 1047
Novela z. o některých službách informační společnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1047/0 dne 7. 10. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1034/20, PID KORNBPSHPYHP.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1689).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1047/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1047/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: digitální smlouva, informační společnost, jednotný digitální trh, obchodní zprostředkovatel, omezování soutěže, přibližování legislativy, propagace, srovnávací reklama

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)1047/0


ISP (příhlásit)