Sněmovní tisk 130
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 130/0 dne 21. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 164/18, PID KORNAVCN8TJ8.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Petr Vrána a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 212).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 130/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 130/2, který byl rozeslán 26. 6. 2018 v 21:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 130/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 52, usnesení č. 322).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 335, dokument 335/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 10. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 11. 2018 a přijal usnesení č. 257, které bylo rozdáno jako tisk 335/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 32).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 130/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 130/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4., 5. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 405).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 308/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1039Mikuláš Ferjenčík13263-19443.docx (1 MB) / PDF (328 KB, 3 strany) 26. 6. 2018 v 12:22:14


Deskriptory EUROVOCu: privatizace, veřejný majetek, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)