Sněmovní tisk 162
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 162/0 dne 30. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0162.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 5. 2018 jako tisk 162/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 430/18, PID KORNAYJDGVMK.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2567Věra Kovářová14791-22027.docx (22 KB) / PDF (258 KB, 4 strany) 5. 4. 2019 v 12:16:44


Deskriptory EUROVOCu: částečný pracovní úvazek, pojistné, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění162/0


ISP (příhlásit)