Sněmovní tisk 162
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Markéta Pekarová Adamová, Věra Kovářová, Vít Kaňkovský, Miroslav Kalousek, Vlastimil Válek, Dominik Feri, František Vácha, Petr Gazdík, Vít Rakušan, Jan Farský, Petr Pávek, Jana Krutáková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 162/0 dne 30. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0162.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 5. 2018 jako tisk 162/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 430/18, PID KORNAYJDGVMK.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2567Věra Kovářová14791-22027.docx (22 KB) / PDF (258 KB, 4 strany) 5. 4. 2019 v 12:16:44


Deskriptory EUROVOCu: částečný pracovní úvazek, pojistné, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)