Sněmovní tisk 168
Novela z. o ochranných známkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: min.prům.a obch.,min.sprav..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 168/0 dne 2. 5. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 131/18, PID KORNAR7DY75S.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 219).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 168/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 168/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 168/3, který byl rozeslán 26. 6. 2018 v 21:57.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 168/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 332).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 339, dokument 339/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 10. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 11. 2018 a přijal usnesení č. 252, které bylo rozdáno jako tisk 339/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 35).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 286/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1060Lukáš Černohorský13284-19484.doc (17 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 26. 6. 2018 v 16:35:39


Deskriptory EUROVOCu: ochranná známka EU, právo EU, právo EU - vnitrostátní právo, přibližování legislativy, průmyslové vlastnictví, registrovaná obchodní známka, značka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)