Sněmovní tisk 201
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kopřiva F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 201/0 dne 13. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0201.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 201/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 519/18, PID KORNAZQ9E4R8.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  1. Čtení Předseda Poslanecké sněmovny 29. 6. 2018 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen Mgr. Marek Novák, MBA.

  Projednávání pokračovalo 14. 11. 2018 na 20. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 26. 3. 2019 na 27. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 581).
  Projednávání pokračovalo 10. 3. 2021 na 87. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 29. 4. 2021 na 100. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1633).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8702Eva Fialová20926-31683.docx (32 KB) / PDF (297 KB, 9 stran) 24. 6. 2021 v 10:45:07


Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, dítě, manželství, občanský zákoník, registrované partnerství, rodinné právo

Navržené změny předpisů (16):

CitaceZměnaPředpisOd
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění201/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)201/0
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů201/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů201/0
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony201/0
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím201/0
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku201/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech201/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu201/0
427/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony201/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách201/0
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě201/0
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník201/0
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů201/0
312/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony201/0
115/2006rušíZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů201/0


ISP (příhlásit)