Sněmovní tisk 267
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 12. 9. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0267.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 267/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 833/18, PID KORNB4LFZBSZ.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Vrecionová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 6. 12. 2018 určen Ing. Jan Bauer (usnesení č. 413).

  Projednávání pokračovalo 6. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 413).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 267/4, který byl rozeslán 27. 6. 2019 v 9:42.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 93, usnesení č. 696).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2019.

Zákon vyhlášen 5. 9. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 228/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1789Věra Kovářová14013-20744.docx (16 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 29. 11. 2018 v 16:41:38
2357Olga Richterová14581-21703.docx (14 KB) / PDF (248 KB, 3 strany) 6. 3. 2019 v 23:25:04
2378Olga Richterová14602-21741.docx (14 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 12. 3. 2019 v 15:15:57
2379Vít Kaňkovský14603-21742.docx (19 KB) / PDF (214 KB, 1 strana) 12. 3. 2019 v 15:15:54
2383Olga Richterová14607-21746.docx (13 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 13. 3. 2019 v 10:25:54
2698Lenka Dražilová14922-22197.docx (15 KB) / PDF (336 KB, 2 strany) 17. 4. 2019 v 18:26:43


Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pomůcky pro postižené osoby, sociální dávky, sociální zabezpečení, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení267/0
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů267/0


ISP (příhlásit)