Sněmovní tisk 326
Vl.n.z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 7. 11. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 704/18, PID ALBSAZYBDVPJ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 484).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 6. 6. 2019 na 30. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 326/5, který byl rozeslán 8. 8. 2019 v 13:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 326/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 107, usnesení č. 713).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 10. 2019.
  Návrh zákona 1. 11. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 326/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 326/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 360, usnesení č. 853).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 367/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2376Jan Birke14600-21733.docx (22 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 12. 3. 2019 v 13:39:48
2420Přemysl Mališ14644-21817.docx (18 KB) / PDF (377 KB, 1 strana)
14644-21818.docx (19 KB) / PDF (413 KB, 2 strany)
 20. 3. 2019 v 16:05:26
2425Milan Feranec14649-21823.docx (50 KB) / PDF (519 KB, 18 stran) 21. 3. 2019 v 08:37:11
2504Martin Kolovratník14728-21928.docx (25 KB) / PDF (429 KB, 4 strany) 29. 3. 2019 v 09:50:18
2582Ondřej Polanský14806-22059.docx (11 KB) / PDF (267 KB, 6 stran) 10. 4. 2019 v 10:14:17
2599Jan Birke14823-22080.docx (14 KB) / PDF (398 KB, 2 strany) 15. 4. 2019 v 13:43:20
2618Přemysl Mališ14842-22100.docx (25 KB) / PDF (369 KB, 3 strany) 16. 4. 2019 v 11:28:25
2635Helena Langšádlová14859-22117.docx (14 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 13:13:08
2637Petr Dolínek14861-22119.doc (33 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 16. 4. 2019 v 13:42:32
2670Jan Birke14894-22155.docx (18 KB) / PDF (271 KB, 2 strany) 17. 4. 2019 v 10:15:25
2714Marian Jurečka14938-22219.docx (17 KB) / PDF (466 KB, 2 strany) 23. 4. 2019 v 18:00:07
2715Marian Jurečka14939-22221.docx (16 KB) / PDF (406 KB, 2 strany) 23. 4. 2019 v 18:01:00
2720Milan Feranec14944-22228.docx (17 KB) / PDF (313 KB, 2 strany)
14944-22229.docx (20 KB) / PDF (376 KB, 4 strany)
14944-22231.docx (15 KB) / PDF (304 KB, 2 strany)
14944-22234.docx (16 KB) / PDF (306 KB, 2 strany)
 24. 4. 2019 v 16:22:25
2796Martin Kolovratník15020-22360.docx (23 KB) / PDF (300 KB, 3 strany) 7. 5. 2019 v 17:43:45
2797Martin Kolovratník15021-22361.docx (33 KB) / PDF (413 KB, 13 stran) 7. 5. 2019 v 17:44:06
2798Martin Kolovratník15022-22362.docx (14 KB) / PDF (307 KB, 2 strany) 7. 5. 2019 v 18:00:33
2813Květa Matušovská15037-22378.docx (18 KB) / PDF (270 KB, 2 strany)
15037-22379.docx (23 KB) / PDF (607 KB, 6 stran)
15037-22380.docx (17 KB) / PDF (262 KB, 2 strany)
15037-22381.docx (18 KB) / PDF (310 KB, 2 strany)
15037-22382.docx (17 KB) / PDF (407 KB, 2 strany)
15037-22383.docx (18 KB) / PDF (437 KB, 4 strany)
 9. 5. 2019 v 11:13:37
2821Martin Kolovratník15045-22397.docx (22 KB) / PDF (299 KB, 2 strany) 9. 5. 2019 v 14:33:56
2822Martin Kolovratník15046-22398.docx (22 KB) / PDF (309 KB, 2 strany) 9. 5. 2019 v 14:39:52
2908Milan Feranec15132-22552.docx (17 KB) / PDF (254 KB, 2 strany) 29. 5. 2019 v 16:28:08
2912Jan Birke15136-22558.docx (18 KB) / PDF (269 KB, 2 strany) 30. 5. 2019 v 09:42:06
2931Věra Kovářová15155-22594.docx (24 KB) / PDF (219 KB, 4 strany) 3. 6. 2019 v 19:03:32
2955Květa Matušovská15179-22639.docx (20 KB) / PDF (462 KB, 4 strany) 6. 6. 2019 v 12:02:28
2956Martin Kolovratník15180-22640.docx (20 KB) / PDF (303 KB, 4 strany) 6. 6. 2019 v 12:05:06
3082Martin Kolovratník15306-22891.docx (45 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 9. 7. 2019 v 13:38:27
3094Martin Kolovratník15318-22927.docx (23 KB) / PDF (301 KB, 3 strany) 10. 7. 2019 v 10:06:06
3110Ondřej Polanský15334-22956.docx (12 KB) / PDF (362 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 10:30:49
3121Květa Matušovská15345-22967.docx (21 KB) / PDF (427 KB, 4 strany) 12. 7. 2019 v 11:36:28


Deskriptory EUROVOCu: dopravní licence, národní doprava, poskytování služeb, přibližování legislativy, regionální doprava, vnitrostátní doprava, železniční doprava

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen326/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách326/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)326/5
77/2002novelizujeZákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů326/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)326/5
194/2010novelizujeZákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů326/0


ISP (příhlásit)