Sněmovní tisk 332
Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 332/0 dne 19. 11. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 825/18, PID ALBSB2QASHKD.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Holomčík a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Bc. Jan Pošvář (usnesení č. 485).
  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 485).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 332/3, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 9:27.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 332/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1066, usnesení č. 679).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 7. 2019.
  Zákon Senátem schválen 29. 7. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 206/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: clo, dohled nad trhem, dřevozpracující průmysl, kontrola dovozu, kontrola vývozu, produkce dřeva, výrobky ze dřeva

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky332/0
226/2013novelizujeZákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh332/0


ISP (příhlásit)