Předpis 206/2019 Sb.

Citace206/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka87 (22. 8. 2019)
Účinnostod 1. 10. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
332 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 206/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
226/2013novelizujeZákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
Vztahuje se k
17/2012??Zákon o Celní správě České republiky 
17/2012??Zákon o Celní správě České republiky 
226/2013??Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
226/2013??Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
Vztahováno k
231/2019??Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
283/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
609/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
418/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
74/2022??Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
349/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů 


ISP (příhlásit)