Sněmovní tisk 555
Novela z. o poštovních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 25. 7. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 466/19, PID KORNBADNCQK8.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 768).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 555/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 555/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 555/3, který byl rozeslán 21. 1. 2020 v 16:32.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 931).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2020.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 164/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3816Leo Luzar16040-24190.docx (13 KB) / PDF (308 KB, 1 strana) 26. 11. 2019 v 17:16:36


Deskriptory EUROVOCu: cena za dopravu, dopravce, mezinárodní spolupráce, ochrana spotřebitele, poštovní služba

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele555/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)555/0


ISP (příhlásit)