Sněmovní tisk 76
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolovratník M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 76/0 dne 1. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0076.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 76/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 91/18, PID KORNAVPDDHWU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2., 6. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 133).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/6 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 76/8, který byl rozeslán 1. 6. 2018 v 11:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 76/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 297).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Zákon vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 169/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
489Jan Birke12713-18537.docx (19 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 21. 3. 2018 v 17:37:24
811Martin Kolovratník13035-19065.docx (17 KB) / PDF (339 KB, 2 strany) 23. 5. 2018 v 08:57:19
812Martin Kolovratník13036-19066.docx (21 KB) / PDF (220 KB, 2 strany) 23. 5. 2018 v 08:58:26
822Martin Kolovratník13046-19075.docx (16 KB) / PDF (249 KB, 5 stran) 23. 5. 2018 v 10:47:56
827Stanislav Grospič13051-19079.docx (12 KB) / PDF (190 KB, 1 strana) 23. 5. 2018 v 15:15:03
860Jan Zahradník13084-19146.docx (22 KB) / PDF (259 KB, 2 strany) 29. 5. 2018 v 11:32:53
876Mikuláš Ferjenčík13100-19171.docx (13 KB) / PDF (186 KB, 2 strany) 30. 5. 2018 v 15:27:29
878Mikuláš Ferjenčík13102-19172.docx (13 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 30. 5. 2018 v 15:28:58


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, odvětví energetiky, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční stavby, stavebnictví, veřejné stavitelství, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
266/1994novelizujeZákon o dráhách76/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích76/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)76/8
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)76/6
416/2009novelizujeZákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury76/0


ISP (příhlásit)