Sněmovní tisk 850
Novela z. o kompenzačním bonusu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 850/0 dne 4. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 445/20, PID ALBSBPAEMV74.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 54).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 850/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5618.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 234, usnesení č. 1122).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 850/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 850/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26., 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1136).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 262/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5129Dominik Feri17353-26262.docx (21 KB) / PDF (252 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 10:48:05
5132Lucie Šafránková17356-26264.docx (17 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 5. 5. 2020 v 11:44:03
5133Lucie Šafránková17357-26265.docx (17 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 11:44:48
5140Věra Kovářová17364-26273.doc (61 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 6. 5. 2020 v 18:09:57
5156Marian Jurečka17380-26295.docx (24 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 16:46:41
5160Marian Jurečka17384-26303.docx (34 KB) / PDF (320 KB, 10 stran) 5. 5. 2020 v 18:10:41
5170Věra Kovářová17394-26316.doc (59 KB) / PDF (272 KB, 3 strany) 6. 5. 2020 v 12:00:10
5188Věra Kovářová17412-26345.docx (15 KB) / PDF (193 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 12:03:01
5189Jan Bartošek17413-26344.docx (22 KB) / PDF (163 KB, 1 strana) 6. 5. 2020 v 12:02:37
5190Mikuláš Ferjenčík17414-26346.docx (17 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 12:18:16
5191Mikuláš Ferjenčík17415-26348.docx (15 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 6. 5. 2020 v 12:20:57
5193Mikuláš Ferjenčík17417-26349.docx (830 KB) / PDF (131 KB, 4 strany) 6. 5. 2020 v 12:25:00
5196Mikuláš Ferjenčík17420-26351.docx (830 KB) / PDF (126 KB, 4 strany) 6. 5. 2020 v 12:26:44


Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, společník, společnost s ručením omezeným

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
159/2020novelizujeZákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2850/0


ISP (příhlásit)