Sněmovní tisk 886
Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min.sprav., min.financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 8. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1196/19, PID KORNBCZJMEP9.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1201).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 886/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 886/2, který byl rozeslán 21. 10. 2020 v 14:06.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 886/3 (stanovisko) (revokováno).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 886/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 13. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno (usnesení č. 1345).
  Projednávání pokračovalo 19. 11. 2020 na 69. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 1355).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 11. 2020.
  Návrh zákona 17. 12. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 886/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 886/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 31, usnesení č. 1451).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Zákon vyhlášen 3. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 37/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5693Vít Rakušan17917-27053.docx (33 KB) / PDF (247 KB, 5 stran) 15. 6. 2020 v 12:01:08
5694Vít Rakušan17918-27054.docx (34 KB) / PDF (273 KB, 5 stran) 15. 6. 2020 v 12:03:11
6219František Navrkal18443-28125.docx (8 KB) / PDF (180 KB, 3 strany) 15. 9. 2020 v 13:03:54
6220František Navrkal18444-28126.docx (8 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 15. 9. 2020 v 13:05:47
6221František Navrkal18445-28127.docx (7 KB) / PDF (183 KB, 2 strany) 15. 9. 2020 v 13:07:13
6222František Navrkal18446-28128.docx (8 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 15. 9. 2020 v 13:08:25
6223František Navrkal18447-28129.docx (8 KB) / PDF (224 KB, 2 strany) 15. 9. 2020 v 13:09:26
6248František Navrkal18472-28162.docx (7 KB) / PDF (182 KB, 2 strany) 15. 9. 2020 v 17:51:51
6257Tomáš Kohoutek18481-28175.docx (33 KB) / PDF (303 KB, 9 stran) 15. 9. 2020 v 18:53:02
6262Lukáš Černohorský18486-28181.docx (7 KB) / PDF (186 KB, 2 strany) 16. 9. 2020 v 14:38:33
6263Jan Čižinský18487-28182.docx (28 KB) / PDF (373 KB, 4 strany) 16. 9. 2020 v 14:44:38
6270Tomáš Kohoutek18494-28192.docx (23 KB) / PDF (316 KB, 6 stran) 16. 9. 2020 v 17:48:06
6292Tomáš Kohoutek18516-28238.docx (23 KB) / PDF (318 KB, 6 stran) 22. 9. 2020 v 23:19:11
6458František Navrkal18682-28560.docx (7 KB) / PDF (176 KB, 2 strany) 19. 10. 2020 v 13:02:57
6528Petr Dolínek18752-28637.docx (20 KB) / PDF (341 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 16:27:13


Deskriptory EUROVOCu: podnikatel, provozní výsledek, společník, svěřenská společnost, 4016 právní forma organizací

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)886/6
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu886/6
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob886/1
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek886/6


ISP (příhlásit)