Sněmovní tisk 1027
Novela z. o požární ochraně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Růžička P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1027/0 dne 29. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1027.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 10. 2020 jako tisk 1027/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1258/20, PID ALBSBTZ8XQEG.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Lukáš Kolářík a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 29. 1. 2021 určen jiný poslanec (usnesení č. 1499).

  Projednávání pokračovalo 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1499).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1027/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1027/3, který byl rozeslán 27. 5. 2021 v 10:11.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1027/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 1777).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 11. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 415/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7506Jan Bartošek19730-30066.docx (118 KB) / PDF (297 KB, 7 stran) 17. 2. 2021 v 23:54:09
8516Květa Matušovská20740-31388.docx (17 KB) / PDF (273 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 14:57:00


Deskriptory EUROVOCu: naléhavá pomoc, ochrana proti požáru, polovojenské síly, signalizační zařízení, sociální zařízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)