Sněmovní tisk 696
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 696/0 dne 8. 1. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1044/19, PID ALBSBFGJ2G5C.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 919).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10., 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 696/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 13:10.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 696/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 72, usnesení č. 1385).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 1. 2021.
  Návrh zákona 28. 1. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 696/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 696/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 304, usnesení č. 1510).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 89/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6439Věra Adámková18663-28533.docx (917 KB) / PDF (592 KB, 15 stran) 15. 10. 2020 v 10:50:18
6526Daniel Pawlas18750-28635.docx (19 KB) / PDF (285 KB, 5 stran) 20. 10. 2020 v 16:08:30


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, informační systém, prostředky zdravotnické techniky, správní kontrola, uvedení výrobku na trh

Navržené změny předpisů (3)



ISP (příhlásit)