Sněmovní tisk 697
Novela z. o zdravotnických prostředcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 8. 1. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1114/19, PID ALBSBG3DF3AQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 920).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 697/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 13:14.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 697/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 77, usnesení č. 1386).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 1. 2021.
  Návrh zákona 28. 1. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 697/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 697/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 305, usnesení č. 1511).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 90/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4532Patrik Nacher16756-25385.doc (87 KB) / PDF (281 KB, 9 stran) 6. 3. 2020 v 09:34:01
5979Miloslav Janulík18203-27559.docx (23 KB) / PDF (317 KB, 4 strany) 9. 7. 2020 v 15:39:00
6307Věra Adámková18531-28267.docx (29 KB) / PDF (383 KB, 6 stran) 25. 9. 2020 v 10:58:50
6527Daniel Pawlas18751-28636.docx (18 KB) / PDF (253 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 16:09:20
6573Daniel Pawlas18797-28691.docx (19 KB) / PDF (259 KB, 4 strany) 22. 10. 2020 v 19:40:18


Deskriptory EUROVOCu: ceník, lékařská diagnóza, prostředky zdravotnické techniky, režijní náklady

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)