Sněmovní tisk 910
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 24. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 558/20, PID KORNBMCM4YA7.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1198).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 910/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 910/2, který byl rozeslán 30. 10. 2020 v 9:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 910/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 11. 2020 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 1357).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2020.
  Návrh zákona 11. 12. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 12. 2020 poslancům jako tisk 910/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 12. 2020 poslancům jako tisk 910/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 12. 2020 na 78. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 6).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2020.
  Prezident zákon 28. 12. 2020 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 246 pod číslem 609/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6119Mikuláš Ferjenčík18343-27935.docx (829 KB) / PDF (96 KB, 4 strany) 1. 9. 2020 v 15:35:28
6120Mikuláš Ferjenčík18344-27936.docx (831 KB) / PDF (137 KB, 6 stran) 1. 9. 2020 v 15:39:04
6121Mikuláš Ferjenčík18345-27937.docx (837 KB) / PDF (155 KB, 11 stran) 1. 9. 2020 v 15:41:57
6122Mikuláš Ferjenčík18346-27938.docx (830 KB) / PDF (100 KB, 4 strany) 1. 9. 2020 v 15:45:11
6123Mikuláš Ferjenčík18347-27939.docx (832 KB) / PDF (130 KB, 6 stran) 1. 9. 2020 v 15:48:24
6124Mikuláš Ferjenčík18348-27940.docx (832 KB) / PDF (124 KB, 6 stran) 1. 9. 2020 v 15:49:26
6125Mikuláš Ferjenčík18349-27941.docx (832 KB) / PDF (124 KB, 6 stran) 1. 9. 2020 v 15:51:05
6126Mikuláš Ferjenčík18350-27942.docx (834 KB) / PDF (140 KB, 6 stran) 1. 9. 2020 v 15:54:40
6127Petr Dolínek18351-27943.docx (17 KB) / PDF (203 KB, 4 strany) 1. 9. 2020 v 16:06:20
6150Jan Hrnčíř18374-28015.docx (21 KB) / PDF (299 KB, 3 strany) 8. 9. 2020 v 07:24:18
6201Marek Novák18425-28098.docx (44 KB) / PDF (366 KB, 4 strany) 11. 9. 2020 v 09:43:40
6213Jan Volný18437-28116.docx (38 KB) / PDF (323 KB, 4 strany) 15. 9. 2020 v 10:12:12
6214Jan Volný18438-28119.docx (40 KB) / PDF (329 KB, 2 strany) 15. 9. 2020 v 10:15:53
6216Jan Řehounek18440-28121.docx (23 KB) / PDF (289 KB, 4 strany) 15. 9. 2020 v 11:58:50
6238Dominik Feri18462-28145.docx (17 KB) / PDF (217 KB, 1 strana) 15. 9. 2020 v 15:21:31
6445Zbyněk Stanjura18669-28541.docx (13 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 15. 10. 2020 v 21:23:36
6446Ivana Nevludová18670-28542.docx (35 KB) / PDF (333 KB, 5 stran) 15. 10. 2020 v 22:20:59
6478Markéta Pekarová Adamová18702-28589.docx (23 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 09:21:48
6479Markéta Pekarová Adamová18703-28590.docx (23 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 21. 10. 2020 v 12:19:07
6531Marek Novák18755-28640.docx (17 KB) / PDF (331 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 18:04:01
6588Petr Dolínek18812-28710.docx (13 KB) / PDF (129 KB, 2 strany) 23. 10. 2020 v 17:39:57
6591Zbyněk Stanjura18815-28713.docx (15 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 26. 10. 2020 v 12:20:41
6592Andrej Babiš18816-28715.docx (29 KB) / PDF (429 KB, 13 stran) 26. 10. 2020 v 12:22:35
6593Zbyněk Stanjura18817-28716.docx (15 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 26. 10. 2020 v 12:22:08
6594Vojtěch Munzar18818-28717.docx (208 KB) / PDF (449 KB, 4 strany) 26. 10. 2020 v 15:21:09
6595Vojtěch Munzar18819-28718.docx (208 KB) / PDF (448 KB, 4 strany) 26. 10. 2020 v 15:21:34
6596Jan Birke18820-28719.docx (22 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 26. 10. 2020 v 17:11:02
6597Jan Hrnčíř18821-28720.docx (14 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 27. 10. 2020 v 07:34:54
6599Jan Hrnčíř18823-28722.docx (20 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 27. 10. 2020 v 07:36:50
6600Lubomír Španěl18824-28723.docx (13 KB) / PDF (277 KB, 1 strana) 27. 10. 2020 v 07:41:22
6601Jan Hrnčíř18825-28724.docx (20 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 27. 10. 2020 v 07:54:23
6602Jan Hrnčíř18826-28725.docx (15 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 27. 10. 2020 v 07:55:22
6603Jan Volný18827-28726.docx (26 KB) / PDF (270 KB, 2 strany) 27. 10. 2020 v 07:56:10
6604Jan Hrnčíř18828-28727.docx (15 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 27. 10. 2020 v 07:56:12
6605Jan Hrnčíř18829-28728.docx (15 KB) / PDF (256 KB, 1 strana) 27. 10. 2020 v 07:57:13
6606Jan Volný18830-28729.docx (44 KB) / PDF (327 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 08:01:38
6607Jan Volný18831-28730.docx (32 KB) / PDF (345 KB, 5 stran) 27. 10. 2020 v 08:08:25
6609Jan Hamáček18833-28732.docx (17 KB) / PDF (214 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 09:38:36
6610Jan Hamáček18834-28733.docx (32 KB) / PDF (308 KB, 9 stran) 27. 10. 2020 v 09:39:42
6613Andrej Babiš18837-28737.docx (39 KB) / PDF (322 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 11:30:23
6614Marek Benda18838-28738.docx (19 KB) / PDF (324 KB, 5 stran) 27. 10. 2020 v 11:39:20
6616Václav Votava18840-28740.docx (20 KB) / PDF (345 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 13:04:04
6617Pavel Bělobrádek18841-28741.docx (36 KB) / PDF (212 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 13:42:23
6618Marian Jurečka18842-28742.doc (52 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 27. 10. 2020 v 14:07:56
6619Lubomír Španěl18843-28743.docx (17 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 14:07:59
6620Marian Jurečka18844-28744.doc (51 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 27. 10. 2020 v 14:08:56
6621Marian Jurečka18845-28745.doc (55 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 14:09:33
6623Věra Kovářová18847-28747.docx (29 KB) / PDF (318 KB, 6 stran) 27. 10. 2020 v 15:04:54
6624Věra Kovářová18848-28748.docx (31 KB) / PDF (322 KB, 8 stran) 27. 10. 2020 v 15:05:30
6625Petr Dolínek18849-28749.docx (16 KB) / PDF (315 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 15:18:13
6626Petr Dolínek18850-28750.docx (19 KB) / PDF (488 KB, 6 stran) 27. 10. 2020 v 15:19:16
6627Jiří Dolejš18851-28751.docx (27 KB) / PDF (341 KB, 6 stran) 27. 10. 2020 v 15:32:36
6628Petr Dolínek18852-28752.docx (20 KB) / PDF (329 KB, 5 stran) 27. 10. 2020 v 15:19:50
6629Miloslava Vostrá18853-28756.docx (36 KB) / PDF (306 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 16:00:19
6630Věra Kovářová18854-28755.docx (33 KB) / PDF (404 KB, 6 stran) 30. 10. 2020 v 08:36:44
6631Martin Kupka18855-28757.docx (17 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 16:05:03
6633Martin Kupka18857-28759.docx (16 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 16:06:23
6635Mikuláš Ferjenčík18859-28766.docx (834 KB) / PDF (173 KB, 6 stran) 27. 10. 2020 v 16:36:46
6636Mikuláš Ferjenčík18860-28767.docx (13 KB) / PDF (195 KB, 3 strany) 27. 10. 2020 v 16:42:12
6637Petr Dolínek18861-28768.docx (18 KB) / PDF (433 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 17:01:24
6638Věra Kovářová18862-28769.docx (27 KB) / PDF (306 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 17:05:40
6639Věra Kovářová18863-28770.docx (29 KB) / PDF (321 KB, 6 stran) 27. 10. 2020 v 17:12:22
6644Tomáš Martínek18868-28783.docx (830 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 27. 10. 2020 v 19:23:05
6873Mikuláš Ferjenčík19097-29135.docx (828 KB) / PDF (117 KB, 2 strany) 19. 11. 2020 v 22:47:06


Deskriptory EUROVOCu: daň, daňové orgány, daňový systém, vybírání daní, vyhýbání se daním, 2446 daňová soustava

Navržené změny předpisů (37)ISP (příhlásit)