Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 19neveřejná (23. září 2021)
č. 18neveřejná (26. srpna 2021)

další

Usnesení

č. 44Projednání podnětu Kanceláře prezidenta republiky (23. září 2021)
č. 43Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu Bezpečnostní informační služby za 1. pololetí roku 2021 (DŮVĚRNÉ) (23. září 2021)
č. 42Podkladové dokumenty dle ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) až f) zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů (DŮVĚRNÉ) (23. září 2021)
č. 41Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2020 (TAJNÉ) (23. září 2021)
č. 40Diskuse nad aktuální situací v souvislosti s výroky prezidenta republiky včetně informace pověřeného ředitele BIS (26. srpna 2021)

další


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační službyISP (příhlásit)