Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
Usnesení SKBIS

č. 1Volba místopředsedy komise (17. ledna 2018) 
č. 2Stanovení počtu ověřovatelů a jejich volba (17. ledna 2018) 
č. 3Návrh závěrečného účtu kapitoly 305 – Bezpečnostní informační služba za rok 2017 (24. května 2018) 
č. 4Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu Bezpečnostní informační služby za 1. čtvrtletí roku 2018 (24. května 2018) 
č. 5ke zprávě předané prezidentu republiky v kauze Novičok (24. května 2018) 
č. 7Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby (DŮVĚRNÉ) (27. září 2018) 
č. 8Podklady na základě § 19 odst. 3 písm. b) - f) zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě za období od 1. července 2017 do 31. července 2018 (DŮVĚRNÉ) (27. září 2018) 
č. 9Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu Bezpečnostní informační služby za 1. pololetí roku 2018 (DŮVĚRNÉ) (27. září 2018) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 240). (27. září 2018) 
č. 11Návrh státního rozpočtu kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba na rok 2019 (DŮVĚRNÉ) (22. listopadu 2018) 
č. 12Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu Bezpečnostní informační služby za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018 (DŮVĚRNÉ) (22. listopadu 2018) 
č. 13Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2017 (TAJNÉ) (22. listopadu 2018) 
č. 14k vlivu zpravodajských služeb cizích států v kauze A. Babiše ml. (22. listopadu 2018) 
č. 15Návrh závěrečného účtu kapitoly 305 – Bezpečnostní informační služba za rok 2018 (25. dubna 2019) 
č. 16Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2019 (25. dubna 2019) 
č. 17Informace o přijatých opatření (25. dubna 2019) 
č. 18Informace o přijatých opatření (11. července 2019) 
č. 19Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2018 (TAJNÉ) (24. října 2019) 
č. 20Podklady na základě § 19 odst. 3 písm. b) – f) zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě za období od 1. července 2018 do 31. července 2019 (DŮVĚRNÉ) (24. října 2019) 
č. 21Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu Bezpečnostní informační služby za 1. pololetí roku 2019 (DŮVĚRNÉ) (24. října 2019) 

123


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační službyISP (příhlásit)