Vylosované pořadí ústních interpelací11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

Datum losování interpelací 1. 2. 2007


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 1.02.2007 v 11:29.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Petr KrillIng. Mirek Topolánekve věci jednání s kancléřkou SRN Merkelovou
2. Jiří ČepelkaIng. Mirek Topolánekve věci umístění radaru - možnosti teroristického útoku
3. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci výběru spolupracovníků
4. RNDr. Václav Exner, CSc.Ing. Mirek Topolánekve věci Národního programu reforem - hodnocení a změny
5. JUDr. Stanislav KřečekIng. Mirek Topolánekve věci dodržování legislativních pravidel vlády
6. PhDr. Lubomír ZaorálekIng. Mirek Topolánekve věci dluhů 1. Topolánkovy vlády
7. Ing. Hana OrgoníkováIng. Mirek Topolánekve věci porušování Listiny základních práv a svobod
8. Ing. Petr BratskýIng. Mirek Topolánekve věci novely zákona o regulaci reklamy a možné sankce Evropského soudního dvora
9. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci korupce
10. Mgr. Zdeněk BoháčIng. Mirek Topolánekve věci genez jednání mezi USA a ČR o radarové základně
11. Zdeněk MaršíčekIng. Mirek Topolánekve věci činnosti BIS u budovy RSE
12. Ing. Jan Schwippel, CSc.Ing. Mirek Topolánekve věci žádosti USA o umístění radarové základny v ČR
13. Jan HamáčekIng. Mirek Topolánekve věci postoje ČR k evropské ústavě
14. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci spolupracovníka
15. Ing. Hana OrgoníkováIng. Mirek Topolánekve věci propuštění : náboženské důvody
16. PhDr. Lubomír ZaorálekIng. Mirek Topolánekve věci obrazu České republiky v zahraničí
17. JUDr. Stanislav KřečekIng. Mirek Topolánekve věci přípravy zákona o policii
18. Ing. Jan Schwippel, CSc.Ing. Mirek Topolánekve věci informace o návštěvě kancléřky Merkelové
19. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci odpovědnosti předsedy vlády
20. Jan HamáčekIng. Mirek Topolánekve věci základny USA
21. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci politické kultury
22. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci boje s korupcí

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. PhDr. Lenka MazuchováJiří Čunekve věci "údajného" úplatku
2. Mgr. Juraj RaninecMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci podpory činnosti JSDH obcí v letošním roce a výhled do budoucna
3. Mgr. Vlasta BohdalováMgr. Dana Kuchtováve věci vedení a personálního obsažení MŠMT
4. Ing. Jiří HanušJiří Čunekve věci "Jaká bude skutečná pomoc obcím a krajům postižených živelní pohromou?"
5. RSDr. Miroslav OpálkaRNDr. Petr Nečasve věci rychlého hlášení o stavu financování ČSSZ k 31.12.2006
6. Ing. Břetislav PetrRNDr. Martin Bursíkve věci výskytu PCB a PCDD ve spalinách biomasy
7. Petr ČervenkaRNDr. Petr Nečasve věci řešení nezaměstnanosti na Mostecku
8. PhDr. Lubomír ZaorálekKarel Schwarzenbergve věci obrazů České republiky v zahraničí
9. Ing. Ludvík HovorkaJiří Čunekve věci rovných šancí pro čerpání prostředků z evropských fondů pro obce do 2000 obyvatel
10. MUDr. David RathMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci činnosti policie
11. Mgr. František BublanMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci šetřených případů Útvarem pro odhalování org. zločinu
12. Jiřina FialováMUDr. Tomáš Julínekve věci plnění úkolů zdravotnictví podle § 69 zák. 20/66 Sb. (N)
13. Mgr. Ondřej PlašilIng. Aleš Řebíčekve věci ČSA - skutečná ztráta a současný stav ČSA
14. Jiří ČepelkaRNDr. Petr Nečasve věci Úřadu pro mezinárodní právní ochranu dětí
15. Mgr. Zdeněk BoháčMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci průběhu jednání o integraci ČR do Schengenského prostoru
16. Ing. Kateřina KonečnáMUDr. Tomáš Julínekve věci sreeningových testů na VHC (N)
17. JUDr. Jeroným TejcMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci práce policie
18. Ing. Michaela ŠojdrováJiří Čunekve věci "jak se ministerstvo postaví k tíživé situaci provozovatelů lanovek v letošní extrímně nepříznivé zimě?"
19. Ing. Karel KratochvíleMgr. Petr Gandalovičve věci zalesňování zemědělské půdy
20. RNDr. Pavel VanoušekMgr. Petr Gandalovičve věci onemocnění listeriózou
21. Karel ČernýJUDr. Vlasta Parkanováve věci LZ Čáslav
22. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.MUDr. Mgr. Ivan Langerve věci transformace České pošty na akciovou společnost
23. Zdeněk ProsekIng. Martin Římanve věci snižování administrativní zátěže podnikatelů
24. Ing. Jiří CarbolJiří Čunekve věci "kdy budou vypsány programy pro revitalizaci sídlišť"
25. Ing. Hana OrgoníkováMUDr. Džamila Stehlíkováve věci porušování Listiny základních práv a svobod
26. Mgr. Bohuslav SobotkaRNDr. Petr Nečasve věci plnění volebních slibů ODS
27. Mgr. Petr PlevaJUDr. Jiří Pospíšilve věci (ne)činnosti NSZ
28. Mgr. Ladislava ZelenkováMgr. Dana Kuchtováve věci kvality vzdělávání
29. Ing. Antonín SeďaJUDr. Vlasta Parkanováve věci vyčleňování jednotek AČR do NRF
30. Ing. Kateřina KonečnáMUDr. Tomáš Julínekve věci vymahatelnosti protikuřáckého zákona
31. Karel ČernýJUDr. Vlasta Parkanováve věci personálních změn na MO
32. MUDr. David RathMUDr. Džamila Stehlíkováve věci Rómů
33. JUDr. Jeroným TejcJiří Čunekve věci nejasných majetkových poměrů
34. Ing. Ludvík HovorkaJiří Čunekve věci nové ČSN zatížení sněhem, její závaznosti a postupu stavebních úřadů
35. PhDr. Lubomír ZaorálekKarel Schwarzenbergve věci vyjednávání ČR o euroústavě
36. Mgr. Bohuslav SobotkaRNDr. Petr Nečasve věci podvodu na voličích
37. Ing. Hana OrgoníkováMUDr. Džamila Stehlíkováve věci propuštění z práce z náboženských důvodů
38. Mgr. František BublanMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci řízení Úřadu pro zahraniční styky a informace
39. Ing. Antonín SeďaJUDr. Vlasta Parkanováve věci situace ve státním podniku LOM Praha
40. Ing. Kateřina KonečnáRNDr. Alexandr Vondrave věci kompetencí místopředsedy vlády
41. Ing. Ludvík HovorkaMUDr. Tomáš Julínekve věci regulace úhrad zdravotní péče praktickým lékařům pro dospělé a pro děti a dorost za rok 2006
42. MUDr. David RathMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci platů
43. Mgr. František BublanJUDr. Jiří Pospíšilve věci případu Uzunoglu
44. Ing. Antonín SeďaJUDr. Vlasta Parkanováve věci dopisu odborářů z VOP 025 Nový Jičín
45. JUDr. Jeroným TejcJiří Čunekve věci podezření z trestné činnosti
46. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Miroslav Kalousekve věci čerpání rezervních fondů
47. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Miroslav Kalousekve věci výběru spolupracovníků
48. MUDr. David RathMUDr. Tomáš Julínekve věci léků
49. JUDr. Jeroným TejcMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci dopadů nového služebního zákona
50. Ing. Ludvík HovorkaIng. Aleš Řebíčekve věci transformace ČD, a.s. a budoucnosti ČD, a.s. po vyčlenění ČD Cargo.
51. MUDr. David RathJiří Čunekve věci korupce
52. MUDr. David RathJiří Čunekve věci motivů

Datum losování interpelací 8. 2. 2007


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 8.02.2007 v 11:48.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Mgr. Anna ČurdováIng. Mirek Topolánekve věci podpory politiky rovnosti příležiostí
2. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky I
3. Ing. Pavel KováčikIng. Mirek Topolánekve věci postoje ke kauze Jiří Čunek
4. Ing. Antonín SeďaIng. Mirek Topolánekve věci neslušného chování člena vlády
5. Ing. Kateřina KonečnáIng. Mirek Topolánekve věci pozice vlády k přijímaným dokumentům v EP
6. Ing. Václav KlučkaIng. Mirek Topolánekve věci Ústavy ČR a umístění vojenkého zařízení
7. Karel ČernýIng. Mirek Topolánekve věci uranového dolu Rožná
8. Ing. Petr ZgarbaIng. Mirek Topolánekve věci Evropské ústavy
9. Mgr. Vlasta BohdalováIng. Mirek Topolánekve věci pátečního gesta premiéra - ohlas v zahraničí
10. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci plnění vládního programu
11. Ing. Břetislav PetrIng. Mirek Topolánekve věci energetické koncepce státu
12. Ing. Pavel HrnčířIng. Mirek Topolánekve věci obranyschopnosti ČR
13. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci přístupu I
14. JUDr. Michal HašekIng. Mirek Topolánekve věci kauzy Čunek
15. Ing. Miroslav VáňaIng. Mirek Topolánekve věci personální politiky vlády
16. prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.Ing. Mirek Topolánekve věci ústavnosti radarové základny v ČR
17. Ing. Miloslav KalaIng. Mirek Topolánekve věci legislativní činnosti vlády
18. RNDr. Václav Exner, CSc.Ing. Mirek Topolánekve věci "ještě národní program reformy"
19. Ing. Václav VotavaIng. Mirek Topolánekve věci radarové základny
20. RNDr. Vladimír KoníčekIng. Mirek Topolánekve věci parlam. kontroly zprav. služeb
21. Jan HamáčekIng. Mirek Topolánekve věci základny USA
22. Ing. Miloslav SoušekIng. Mirek Topolánekve věci právního statutu protiraketového zařízení
23. PhDr. Lubomír ZaorálekIng. Mirek Topolánekve věci smlouvy o narovnání s Nomurou
24. JUDr. Jeroným TejcIng. Mirek Topolánekve věci obviněného člena vlády
25. Petr ČervenkaIng. Mirek Topolánekve věci Ústeckého kraje
26. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci chování premiéra
27. PhDr. Lubomír ZaorálekIng. Mirek Topolánekve věci dluhů první Topolánkovy vlády
28. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci přístupu II
29. JUDr. Jeroným TejcIng. Mirek Topolánekve věci podezření z trestné činnosti místopředsedy vlády
30. Ing. Antonín SeďaIng. Mirek Topolánekve věci personálních změn na ministerstvech
31. Ing. Kateřina KonečnáIng. Mirek Topolánekve věci rozdělení kompetencí na Úřadu vlády
32. Ing. Pavel KováčikIng. Mirek Topolánekve věci češtiny jako jednacího jazyka P.S.
33. RNDr. Vladimír KoníčekIng. Mirek Topolánekve věci jednacího řádu vlády
34. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky I I
35. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci přístupu III
36. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky III
37. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci reforem
38. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci boje s korupcí
39. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci přístupu IV
40. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky IV
41. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky V
42. MUDr. David RathIng. Mirek Topolánekve věci přístupu V
43. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci odpovědnosti předsedy vlády
44. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky VI
45. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci daňových reforem
46. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci vystupování premiéra
47. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky VII
48. Mgr. Bohuslav SobotkaIng. Mirek Topolánekve věci názoru občanů
49. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky VIII
50. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky IX
51. Ing. Jiří ParoubekIng. Mirek Topolánekve věci etiky politiky X

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Václav KlučkaJiří Čunekve věci "chci být vydán Senátem" - vize a realita
2. Ing. Karel ŠidloIng. Aleš Řebíčekve věci hospodaření a personální politiky ČD, a.s. (N)
3. MUDr. David RathJiří Čunekve věci stanoviska
4. Ing. Kateřina KonečnáMUDr. Tomáš Julínekve věci protikuřáckého zákona
5. Mgr. Zdeněk BoháčMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci kontroly lustračních osvědčení
6. Ing. Václav VotavaKarel Schwarzenbergve věci radarové základny
7. Karel ČernýJUDr. Vlasta Parkanováve věci distribuce drog příslušníky AČR (N)
8. Ing. Jan ŠpikaIng. Martin Římanve věci postoje vlády na snížení emisí SP dle EU
9. Mgr. Anna ČurdováRNDr. Petr Nečasve věci kampaně k roku rovných příležitostí
10. Mgr. Ivana LeváRNDr. Petr Nečasve věci plateb v domovech důchodců
11. Ing. Milan UrbanIng. Martin Římanve věci usnesení vlády
12. Jan LátkaJiří Čunekve věci podezření z korupce
13. Ing. Jan BauerMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci úspory v rámci rušení celnic na hranicích
14. JUDr. Eva DundáčkováMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci přechodného období rozhodného pro výsluhy
15. Mgr. Ladislava ZelenkováMgr. Dana Kuchtováve věci řízení školství
16. Ing. Karel KorytářRNDr. Martin Bursíkve věci skleníkových plynů
17. Ing. Ladislav ŠinclIng. Aleš Řebíčekve věci Pendolína a dopravního spojení
18. Vladimír HinkMgr. Petr Gandalovičve věci politiky obchodu se dřevní hmotou
19. RNDr. Pavel VanoušekMgr. Petr Gandalovičve věci bezpečnosti potravin
20. PaedDr. Milada HalíkováRNDr. Petr Nečasve věci registračního řízení - ad zákon 108 (N)
21. prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.RNDr. Martin Bursíkve věci postoje SZ k radarové základně v ČR
22. Mgr. Vítězslav JandákMgr. Václav Jehličkave věci vily Tugendhat
23. RNDr. Václav Exner, CSc.Mgr. Dana Kuchtováve věci podpory Lužicko-srbského školství
24. Mgr. Vlasta BohdalováIng. Miroslav Kalousekve věci mandatorrních výdajů
25. PhDr. Lenka MazuchováJiří Čunekve věci "údajného" úplatku
26. Ing. Ludvík HovorkaJiří Čunekve věci stanovení rozhraní mezi obcemi pro čerpání evropských fondů EAFRD a ROP
27. Mgr. František BublanMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci odměňování policistů
28. Mgr. Radko MartínekRNDr. Petr Nečasve věci zabezpečení výplat sociálních dávek
29. Robert DušekJiří Čunekve věci korupce
30. Ing. Antonín SeďaRNDr. Martin Bursíkve věci výstavby radarové základny
31. JUDr. Jeroným TejcMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci práce specializovaných útvarů
32. Ing. Libor JežekIng. Martin Římanve věci zásobování energií ČR - ropa
33. Ing. Martin TesaříkMgr. Václav Jehličkave věci prodeje uměleckých děl
34. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.MUDr. Mgr. Ivan Langerve věci transformace České pošty sp
35. PhDr. Lubomír ZaorálekRNDr. Martin Bursíkve věci postoje k antiraketové základně a euroústavě
36. Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.RNDr. Martin Bursíkve věci umístění radarové základny
37. Ing. Václav KlučkaRNDr. Martin Bursíkve věci leinen nebo Lenin - evropský výrok
38. Ing. Jan BauerMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci využití nepotřebného majetku na hranicích
39. Mgr. Radko MartínekJUDr. Jiří Pospíšilve věci zabezpečení obhajoby před Evrops. soudem
40. Mgr. Ivana LeváMgr. Václav Jehličkave věci stavby větrné elektrárny
41. PaedDr. Milada HalíkováJiří Čunekve věci dotace z ROP
42. Vladimír HinkIng. Miroslav Kalousekve věci velikostní kategorie obcí
43. JUDr. Jeroným TejcMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci činnosti policie
44. Ing. Antonín SeďaJUDr. Vlasta Parkanováve věci personálních změn Lom Praha
45. JUDr. Eva DundáčkováMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci povinnosti složit nové zkoušky způsobilosti
46. Mgr. František BublanMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci ÚDV
47. MUDr. David RathJiří Čunekve věci peněz
48. Ing. Ludvík HovorkaJiří Čunekve věci návaznosti nové ČSN - zatížení sněhem a postupu stavebních úřadů
49. Mgr. Ladislava ZelenkováMgr. Dana Kuchtováve věci finanování školství
50. Vladimír HinkIng. Aleš Řebíčekve věci organizační struktury ŘSD
51. Mgr. Radko MartínekIng. Miroslav Kalousekve věci definice sociálního bydlení
52. Ing. Antonín SeďaKarel Schwarzenbergve věci výroků spolupracovníků ministra zahraničí
53. MUDr. David RathJiří Čunekve věci přístupu
54. PaedDr. Milada HalíkováMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci zákona o volbách
55. JUDr. Jeroným TejcMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci dopadů služebního zákona
56. JUDr. Eva DundáčkováJUDr. Jiří Pospíšilve věci snížení odměny pro VSÚ
57. Ing. Ludvík HovorkaMUDr. Tomáš Julínekve věci regulace úhrad zdravotní péče praktickým lékařům za rok 2006
58. Mgr. František BublanJiří Čunekve věci majetkových poměrů
59. JUDr. Jeroným TejcMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci platů policistů
60. MUDr. David RathJiří Čunekve věci korupce
61. JUDr. Eva DundáčkováRNDr. Petr Nečasve věci počtu a odbornosti sociáních pracovníků
62. MUDr. David RathMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci vyšetřování
63. JUDr. Jeroným TejcMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci šetření Kubiceho zprávy
64. JUDr. Jeroným TejcJiří Čunekve věci podezření z korupce
65. MUDr. David RathMUDr. Mgr. Ivan Langerve věci policie
66. MUDr. David RathMUDr. Tomáš Julínekve věci léků
67. JUDr. Jeroným TejcJiří Čunekve věci nejasných majetkových poměrů
68. MUDr. David RathMUDr. Tomáš Julínekve věci péče
69. JUDr. Jeroným TejcJiří Čunekve věci možné trestné činnosti

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)