Schválený pořad a stav projednávání 3. schůze

Od 5. 12. 2017 14:00 do 5. 12. 2017 19:40
Aktuální stav k 5. 12. 2017, 19:39


Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení  (přikázán)  

  2. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 3.

    Ústní interpelace   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze