Schválený pořad a stav projednávání 83. schůze

Od 11. 2. 2021 09:00 do 7. 4. 2021 14:31
Aktuální stav k 7. 4. 2021, 14:32


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1153/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu   

Zákony - druhé čtení

  1. 3.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze