Schválený pořad a stav projednávání 88. schůze

Od 26. 2. 2021 09:00 (přerušeno)
Aktuální stav k 26. 2. 2021, 19:07

Přerušeno.


Zákony - zamítnuté Senátem

  1. 5.

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutý Senátem  


Neprojednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze