Schválený pořad a stav projednávání 88. schůze

Od 26. 2. 2021 09:00 (přerušeno)
Aktuální stav k 26. 2. 2021, 19:07

Přerušeno.


Zákony - vrácené Senátem

 1. 1.

  Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1158/2/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Informace vlády o pandemické situaci a dalším postupu   

 2. 3.

  Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu a návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1530 ze dne 18. února 2021   

Zákony - vrácené Senátem

 1. 4.

  Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1153/2/ - vrácený Senátem  (nepřijat)  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 5.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutý Senátem  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze