Sněmovní tisky
Bc. Daniel Pawlas - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 308/0 Novela z. - transplantační zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 97/2019 Sb.
 317/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 352/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 750/0 N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 974/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)