Předpis 44/2020 Sb.

Citace44/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Částka22 (26. 2. 2020)
Účinnostod 12. 3. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
604 Novela z. o vnitrozemské plavbě

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 44/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě 
Vztahuje se k
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
118/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
187/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
372/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)