Sněmovní tisky
Ing. Zbyněk Stanjura - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 60 tisků. (3. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 701/0 Novela z. o státní sociální podpoře - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 703/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 733/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 190/2021 Sb.
 918/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2021 Sb.
 941/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 942/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 947/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 948/0 Novela z. o úpravách v oblasti pojistného na soc.zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 957/0 Novela z. o dani silniční - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 958/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1039/0 N.z. - odškodňovací zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1058/0 Novela z. o distribuci pojištění a zajištění - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 524/2020 Sb.
 1082/0 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1189/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1211/0 N.z. o úpr. v obl. pojist. na veř. zdr. pojištění v r. 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1212/0 N.z. o úprv. v obl. pojist. na soc. zabezpečení v roce 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1249/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1304/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 413/2021 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)