Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 9.

Návrh

prof. Dra Srdínka a soudruhů o zásadě při ustanovování úředníků.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění se usnáší:

Vláda jest povinna říditi se při jmenování úředníků ve všech oborech státní správy zásadou, že všechny referáty mají vésti odborníci. Dosavadní system, podle kterého měli odborníci skorem všeobecně podřízené postavení ve všech oborech státní správy, budiž odstraněn.

V Praze 15. listopadu 1918.

Dr. Srdínko,

Zatloukalová-Coufalová, Chlebounová, Sáblík, Vojta, Chaloupka, Dr. Horáček, Hübner, Svoboda Kroiher, Hnídek, K. Mečíř, Malkus, Malypetr, Klindera, Sechtr, Beran, Bradáč, Hybš, Smrtka, Lukeš, Velich, Malík.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP