Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 10.

Návrh

profesora Dra Srdínka a soudruhů.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ................. o zřízení stipendií pro české studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských.

§ 1.

Pro dobu přechodnou, než bude zřízena úplná česká státní vysoká škola zvěrolékařská, zřizují se pro české posluchače zvěrolékařství na vysokých školách zvěrolékařských cizích států státní stipendia.

§ 2.

Pro studijní rok 1918-19 povoluje se k tomu účelu 210 stipendií, pro studijní rok 1919-20 140 stipendií a pro studijní rok 1920-21 70 stipendií po 1000 K.

§ 3.

Provedením tohoto zákona pověřuje se státní úřad pro vyučování.

V Praze 15 listopadu 1918.

Prof. Dr. Srdínko,

K. Sáblík, Vojta, Chaloupka, J. Klega, Slavík, Lukeš, J. Smrtka, Dr. Hnídek, J. Malkus, Malík, Hübner, Bradáč, Zatloukalová-Coufalová, Dr. Rolíček, Mečíř, Malypetr, K. Jonáš, V. Stoupal, Marcha, Udržal.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP