Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 12.

Návrh

prof. dra Srdínka a soudruhů.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ................. o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy.

§ 1.

Na podporu a přípravu naléhavě potřebných sil učitelských a vědeckých pro české vysoké školy povoluje se pro dvouleté období 1919-1920 obnos 500.000 K.

§ 2.

Z obnosu tohoto se udělují stipendia kandidátům povolání akademického penízem 2000 K ročně na dobu 2 roků.

§ 3.

Provedení tohoto zákona se ukládá státnímu ústavu pro vyučování.

V Praze 15. listopadu 1918.

Dr. Srdínko,

Zatloukalová-Coufalová, Chlebounová, K. Sáblík, Chaloupka, Svoboda, Vojta, Hübner, Lukeš, Marcha, Malypetr, Sonntág, F. J. Kroiher, Slavík, Malkus, Smrtka, Malík, Bradáč, Dr. R. Rolíček, Velich, Mečíř, Jonáš, Hybš, Stoupal, Sechtr, Hnídek, Klindera.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP