Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 13.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra Frant. Krejčího a společníků na neodkladnou změnu příslušného zákona, po případě nařízení tykajících se universit a náboženského vyučování na školách středních a nižších.

1. Teologické fakulty buďtež osamostatněny a vybaveny ze svazku s ostatními fakultami jako samostatné, autonomní státní ústavy se všemi právy (jmenování doktorů) a privilegií universit.

2. Budiž zrušen úřad kancléře university jakožto zbytečný.

3. Vyučování náboženství na školách středních budiž prohlášeno za neobligátní, jakož i na odborných, kde bylo dosud zavedeno.

4. Cvičení náboženská (služby boží, eksercicie, chození ke zpovědi atd.) buďtež na všech školách (i obecných i měšťanských, středních a odborných) konána nezávazně a mimo hodiny vyučovací.

V ohledu formálním navrhuji, aby návrh přikázán byl školní komisi.

V Praze dne 15. listopadu 1918.

Dr. Frant. Krejčí,

Frant. Zemínová, Dr. Bouček, Holejšovský, Dr. Rambousek, Jan Hrizbyl, Rudolf Laube, Dr. A. Uhlíř, J. Svozil, V. Freiman, Kopeček, Dr. Ant. Klouda, Jiří Skorkovský, Heidler, St. K. Neuman. Cyrill Dušek, J. Konečný, Ot. Vochoč, Jos. Netolický, Dr. E. Franke, Landová-Štychová.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP