Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 16.

Návrh

člena Národního shromáždění Jana Hrizbyla a společníků na udělení státního příspěvku textilnímu dělnictvu.

Následkem státního převratu 28. října zastaveno bylo vyplácení státních příspěvků nezaměstnanému textilnímu dělnictvu, hrazených až dosud dvěmi třetinami z prostředků státních bavlnářskou ústřednou (odbor sociální péče). Poněvadž nezaměstnanost v průmyslu textilním trvá v míře neztenčené, ocitá se dělnictvo tohoto oboru odejmutím státního příspěvku vydržovacího v postavení zoufalém.

Podepsaní navrhují, aby zadržená podpora dělnictvu textilnímu byla ihned poukázána z prostředků státních, jakož i aby část připadající na pány průmyslníky těmito i nadále byla placena a aby podniknuty byly s největším urychlením všechny potřebné kroky, aby dělnictvu textilnímu dostalo se přiměřeného zaměstnání.

V ohledu formálním navrhujeme, aby tento návrh byl ku projednání přidělen sociálně politickému výboru.

V Praze 15. listopadu 1918.

Jan Hrizbyl,

R. Laube, J. Skorkovský, F. Holejšovský, St. K. Neumann, V. Freiman, Dr. Veverka, Krejčí, Dr. Bartošek, Kopeček, Dr. Rambousek, O. Vochoč, Dr. Bouček, Hrouda, F. Zemínová, A. Konečný, Dr. Klouda, Slavíček, Špatný, Jan Pelikán.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP