Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 17.

Návrh

poslance Al. Jiráska, Dra K. Engliše a soudr. na zřízení university s českou řečí vyučovací v Brně.

Zákon ze dne ..... listopadu 1918.

§ 1.

V Brně se zřizuje universita s českou řečí vyučovací, se třemi fakultami: právnickou, filosofickou a lékařskou.

§ 2.

Právnická fakulta otevře se počátkem studijního roku 1919/1920; fakulta filosofická otevře se nejpozději počátkem studijního roku 1921/1922, fakulta lékařská otevře se nejpozději počátkem studijního roku 1922, 1923.

§ 3.

Theologická fakulta v Olomouci zůstává nadále samostatnou. Studijní knihovna v Olomouci přenese se do Brna a přičlení se k nově zřízené universitě.

§ 4.

Knihovna Ústavu národního hospodářství, finanční vědy a statistiky a Ústavu věd právních a státních při české vysoké škole technické v Brně přenese se jako knihovna seminární na nově zřízenou fakultu právnickou v Brně.

§ 5.

Provedení tohoto zákona ukládá se úřadu pro správu vyučování a národní osvěty v dohodě s úřadem pro správu finanční a pro správu veřejných staveb.

§ 6.

K řešení otázek souvislých se zřízením nové university v Brně dosazena budiž při úřadu pro správu vyučování a národní osvěty jako poradní sbor pro každou fakultu za předsednictví zástupce vlády čtyřčlenná komise, jmenovaná ministrem. Dva členové komise jmenováni buďtež z profesorských oborů příslušných fakult university v Praze, dva členové z kruhů vědeckých na Moravě. Až do ustavení akademických úřadů jednotlivých fakult vykonávají tyto komise jich funkce.

§ 7.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky.

Ve formálním ohledu se navrhuje aby návrh byl přikázán výboru školskému.

V Praze 15. listopadu 1918.

Jirásek, Dr. Engliš,

Dr. Lukavský, Kunětická, Dr. Vaněk, Kalina, F. Sís, Weyr, Heinrich, Bečka, Rosenkranc, Votruba, Metelka, Dyk, Janda, Dr. Schieszl, Dr. Franta, Dr. Herben, Budínský, Němec, Dr. Hajn, Brabec, Ing. O. Nekvasil, Fischer.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP