Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 18.

Pane ministře železnic!

Za účelem organisování brněnského ředitelství (přechodního provozního inspektorátu shromáždil se z Vídně, případně i z jiných míst v Brně ředitelský personál, který nemá kde bydleti, ježto v Brně je naprostá nouze o byty a bydlení hotelové vyčerpalo by příjmy interesentů - poukazované ku krytí výloh mimo domicilu - samo úplně. Čekati až bytová otázka bude nějakým způsobem rozřešena, není možno a proto jest nutno učiniti opatření, aby tento personál za účelem započetí přípravných prací byl prozatím ubytován na náklad železniční správy.

Podepsaní jednatelé Jan Pelikán a Al. Konečný dovolují si Vás pane ministře proto žádati, aby ve směru tom zplnomocněno bylo ředitelství drah najati potřebný počet postelí na zvláštní smlouvu v některém z brněnských hotelů, případně vyžádati si slušné ubikace od městské nebo vojenské správy v Brně na náklad správy železniční ku volnému použití do té doby, dokud zájemníci si byty sami nenajdou. Prozatím bylo v Brně příslušné opatření učiněno.

Stejné bolesti, ovšem vždy pouze pro jedinou noc, mají zaměstnanci železniční projíždějící Brnem na Slovácko a mohla by tudíž i tato otázka býti řešena společně s přáním výše uvedeným.

V Praze 15. listopadu 1918.

Jan Pelikán,

Cyrill Dušek, St. K. Neumann, Buříval, F. Holejšovský, Kopeček, Laube, Zemínová, Netolický, Dr. Ot. Krouský, Jiří Skorkovský, Dr. Ant. Klouda, E. Špatný, Krejčí, Jan Hrizbyl; V. Freiman, Dr. Rambousek, Ot. Vochoč, Dr. A. Uhlíř, A. Konečný, Hrouda.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP