Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 21.

Osnova

zákona Národního shromáždění ze dne ....................

O státních tajemnících.

§ 1.

V každém ministerstvu může býti ustanoven státní tajemník (nejvýše v III. hodnostní třídě).

§ 2.

Státní tajemník nemůže býti členem zákonodárného sboru.

§ 3.

Státního tajemníka jmenuje ministerská rada. Tato také rozhodne o tom, nutno-li zříditi v některém ministerstvu více státních tajemníků.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP