Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 22.

Návrh

Dr. Uhlíře a soudr. na zavedení občanské nauky do škol všech kategorií.

1.) Nechť ministerstvo vyučování ihned vykoná všecky přípravy, aby do škol obecných v nejvyšších třídách, do škol měšťanských, středních a odborných jako zvláštní předmět vyučovací zavedena byla občanská nauka.

2.) K tomuto účelu budiž na universitě (resp. na technice) zřízena stolice pro nauku občanskou; učitelstvu škol obecných a měšťanských, pokud nebude připuštěno ke studiu vysokoškolskému, budiž občanská nauka přednášena na učitelských ústavech.

3.) Ihned budiž vypsána soutěž (pokud možno krátkodobá) na učebnice občanské nauky.

Formálně budiž tento návrh přikázán výboru školskému.

Dr. Ant. Uhlíř, Dr. F. Rambousek, Em. Špatný, Krejčí, Laube Rudolf, Jan Hrizbyl, Holejšovský, Vochoč, Dr. Heidler, Dr. Emil Franke, Cyrill Dušek, Stan. K. Neumann, Dr. Ant. Klouda, Josef Netolický, Dr. O. Krouský, Jan Pelikán, Buříval, Dr. Veselý, Landová-Štychová.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP