Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 23.

Návrh

Dra Ant. Uhlíře a soudr. na organisaci lidových kursů občanské výchovy.

Ministerstvo vyučování nechť vyzve ihned úřady správy politické, aby za součinnosti s úřady samosprávnými, školskými a korporacemi lidovýchovnými pořádaly bezplatné kursy občanské výchovy, v nichž by se všemu občanstvu dostalo odborného a populárního vykladu o novém zřízení státním, o právech a povinnostech občanských. K účelům těmto buďtež dle potřeby povoleny státní subvence. Obcím budiž uloženo, aby pro kursy občanské výchovy opatřily vhodné místnosti (školy, zasedací síně a pod.).

Formálně budiž tento návrh přikázán výboru osvětovému.

Dr. Uhlíř Ant., Dr. Veselý, Heidler, Dr. Rambousek, Špatný Emil, Krejčí, Laube Rudolf, Hrizbyl Jan, Dr. O. Krouský, Vochoč, Dr. E. Franke, Dušek Cyril, Neumann Stan. K., Dr. Klouda Ant., Netolický Jos., Landová-Štychová, Buříval, Skorkovský Jiří, Slavíček, Pelikán Jan.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP