Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 24.

Dotaz

člena Národního shromáždění J. Slavíčka, Pika a společníků na pana ministra Národní obrany v příčině propuštění starších ročníků ze služby vojenské.

Téměř všechny české pluky a vojenské formace vrátily se již do vlasti a u nich nalézá se velmi mnoho vojínů starších ročníků všech povolání. Mnozí z nich jsou samostatnými živnostníky a obchodníky, kvalifikovanými dělníky i úředníky, kterých jest v povolání občanském nutně třeba. Protože není ještě program osobní demobilisace znám ani české veřejnosti, ani vojínům samým, táží se podepsaní, co hodlá p. ministr ve věci této učiniti.

Jan Slavíček, Pik, Jan Hrizbyl, Laube Rud., Dr. Veverka, Špatný, Bechyně, Hampl, Hummelhans, Dr. Klouda Ant., Zemínová, Holejšovský Frant., Landová-Štychová, Pelikán, Kopeček, Netolický, Krejčí, Dr. Rambousek, Freiman V., St. K. Neumann, Hrouda J. V.

V PRAZE, dne 21. listopadu 1918.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP