Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 25.

Dotaz

Ing. Pospíšila, Ant. Čuříka a soudruhů ohledně zpětné dopravy válečných uprchlíků do jejich domovů.

Po vyhlášení války byly evakuovány země ohrožené vpádem nepřátelských vojsk. Desetitisíce nešťastníků, kteří byli takto nuceni opustit svou rodnou půdu, našli pohostinství v našich zemích. Československý lid rád skýtal ochrannou střechu uprchlíkům a rád se dělil s nimi o poslední sousto.

Část z nich - vesměs příslušníci národa židovského z Haliče a Bukoviny - nepěkným způsobem odvděčili se lidu československému! Hlavně jejich neobyčejně vyvinutému lichvářskému talentu lze děkovati za neobyčejnou drahotu všeho, pod kterouž úpí dnes všechny vrstvy obyvatelstva našeho státu.

Ježto již dávno pominuly všechny příčiny jejich evakuace, činí podepsaní na slavnou vládu dotaz:

zda jest ochotna s největším urychlením naříditi okamžitě zpětnou dopravu těchto nebezpečných lidí ze všech zemí státu československého do jejich domovů i v tom případě, když v době války v těchto zemích různé obchody sobě zřídili.

Ing. Pospíšil, Ant. Čuřík, Valoušek, Mašek, Bařina, Kordač, Kadlčák, Jílek, Zbořil, Navrátil, Zavoral, Dr. Dolanský, Dr. Stojan, Čapka, Šamalík, Dr. Mazanec, Dr. Novotný, Rýpar, Václ. Sedláček, E. Červinka, Šolle.

V Praze, 15. listopadu 1918.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP