Zasedání Národního shromáždění Československého roku 1918.

Tisk 26.

Návrh

poslanců: Dra Belly, Dra Franke, Kaliny, Dra Meisnera, Udržala a spol. na vypracování ústavy republiky československé.

Národní shromáždění račiž se usnésti: Výboru ústavnímu se ukládá, aby s největším urychlením vypracoval a Národnímu shromáždění předložil osnovu ústavy republiky československé, jež bude zárukou všech svobod občanských a jejíž součást - řády volební do sborů zákonodárných i samosprávných - budiž založena na zásadě všeobecného rovného práva hlasovacího pro muže i ženy s poměrným zastoupením.

Tento návrh přikázán budiž výboru ústavnímu.

V PRAZE, dne 21. listopadu 1918.

Dr. Bella, Dr. Franke, Kalina, Dr. Meisner, Udržal, Votruba, Vaněk, Němec, Hrizbyl, Marek, Charvát, Prokeš, Svěcený, Kříž, Kunětická, Bechyně, Stivín, Jaroš, Brodecký, Burián.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP