Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 29.

Návrh

poslance Pika, Hampla, Špatného a soudruhů, aby zrušeno bylo císařské nařízení ze dne 1. května 1915 o rozšíření domobranecké povinnosti na 18-, 19leté a přes 42 roků.

Císařským nařízením ze dne 1. května 1915 č. ř. z. 108 rozšířena byla domobranecká povinnost na muže 18- a 19leté a dále přes 42 roků. Ježto toto císařské nařízení dosud zrušeno nebylo a odporuje zákonu ze dne 6. června 1886 o domobraně, navrhujeme:

Národní shromáždění se usnáší:

Císařské nařízení ze dne 1. května 1915 č. ř. z. 108 o rozšíření domobranecké povinnosti se zrušuje.

V ohledu formálním navrhujeme, aby návrh tento odkázán byl brannému výboru.

Praha, 21. listopadu 1918.

Pik,

Hampl, Špatný, Dr. Meissner, Burian, Charvát, Houser, Merta, Nádvorník, Johanis, Jirásek, Aust, Hummelhans, Ecksteinová, Brodecký, Tayerle, Prokeš, Srba, Vaněk, Svěcený, Časný, Cingr, Dr. Witt, Tomášek.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP