Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 31.

Návrh

poslance Pika, Svěceného, Konečného a soudruhů na rychlé propuštění těch záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky, učiteli neb jinými veřejnými zaměstnanci a mají dvojnásobné služné.

Ve službě vojenské nalézá se dosud velký počet záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky, učiteli neb jinými veřejnými zaměstnanci. Se zřetelem na jejich potřebu v úřadech, ve školách a pod., jakož i k okolnosti, že tito záložní důstojníci ve valné části mají dvojí služné, navrhujeme:

Národní shromáždění se usnáší, aby záložní důstojníci, kteří jsou učiteli, veřejnými úředníky a zaměstnanci vůbec, byli ze služby vojenské ihned propuštěni.

Po stránce formální navrhujeme, aby návrh tento byl odkázán brannému výboru.

V Praze, dne 19. listopadu 1918.

Pik,

Svěcený, Konečný, Johanis, Pavlan, Aust, Cingr, Nádvorník, Teska, Kouša, Němec, Bechyně, Vaněk, Houser, Dr. Witt, Dr. Meissner, Luděk, Hudec, Hampl, Prokeš, Brodecký, Haberman, Ecksteinová, Jaroš.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP