Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 33.

Návrh

členů Národního shromáždění Fr. Housera, Kopečka a soudruhů:

Služba na veřejných školách je úřad veřejný, jehož může dosáhnouti každý státní občan bez ohledu k svému vyznání náboženskému, prokáže-li k němu náležitou způsobilost.

Vyloučeni z úřadu učitelského jsou ti, kteří následkem odsouzení trestním soudem jsou vyloučeni z volitelnosti do zastupitelstva obecního.

V ohledu formálním navrhujeme, aby návrh byl odkázán školskému výboru.

Odůvodnění.

Zásada dosud praktikovaná, že správcem školy může být ustanoven jen takový učitel, jenž má způsobilost vyučovat náboženství toho vyznání, ke kterému náleží většina žáků té školy, dává škole konfesijní ráz. Jí se vylučuje z konkurence o místa správců škol značný počet učitelů; jsou to učitelé jiných vyznání než je ono, k němuž se hlásí většina žáků, a učitelé, kteří zkoušky z náboženství vůbec nevykonali. To je na újmu školství. Ta zásada omezuje však také učitele, kteří způsobilost vyučovat náboženství svého vyznání mají a s církví, k níž přísluší, se vnitřně rozešli, v rozhodnutí, aby z ní vystoupil; neboť vystoupí-li učitel z církve, neuznává se jeho způsobilost k vyučování jejímu náboženství, které před tím nabyl.

V Praze, dne 21. listopadu 1918.

Fr. Houser,

Kopeček, Ant. Němec, Dr. Meissner, Bechyně, Svěcený, Časný, Burian, Jirásek, Srba, Stivín, Prokeš, Pik, Vaněk, Aust, Cingr, Merta, Brodecký, Charvát, Dr. Witt, Nádvorník, Eksteinová.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP