Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 35.

Návrh

Dra. Heidlera, Toyerle a soudr. na vydání zákona, jímž upravuje se zatímně veřejnoprávní sprostředkování práce v obvodu československého státu.

§ 1. Zemský ústřední úřad práce přejímá se ve správu státní a pověřuje se vedle svých dosavadních povinností v obvodu Čech úkolem organisačního a výkonného střediska veškerého veřejnoprávního sprostředkování práce v obvodu celého státu a přičleňuje se jako "státní úřad práce" ku ministerstvu pro sociální péči.

§ 2. Dosavadní zemské centrálky práce v Praze, Plzni, Hradci Králové, Čes. Budějovicích a Liberci, dále veškeré okresní (městské) ústavy pro všeobecné a bezplatné sprostředkování práce, zřízené v Čechách dle zákona ze dne 29. března 1903 č. 57 z. z. působí až do definitivní úpravy veřejnoprávního sprostředkování práce v nynější své organisaci dále.

§ 3. Zemský úřad práce v Brně tvoří středisko veřejnoprávního sprostředkování práce pro obvod Moravy. Síť tamních ústavů na dobu demobilisace zřízených, dle potřeby doplněná a dle dosavadního způsobu vydržovaná, působí rovněž až do definitivní úpravy.

§ 4. Při všech výkonných ústavech buďtež zřízeny paritétní poradní sbory. O součinnost odborových a spolkových sprostředkovatelen práce, pokud odpovídá řízení jich zásadám veřejnoprávního sprostředkování práce, budiž postaráno.

§ 5. Sprostředkování práce je bezplatné. Od zaměstnavatelů může však býti vybírán režijní poplatek, jehož výměra pro různé obory přísluší ministru pro sociální péči. Témuž ukládá se vydání bližších nařízení a instrukcí, jakož i včasné podání návrhů pro definitivní úpravu sprostředkování práce včetně obvodů Slezska a Slovenska.

V Praze, dne 21. listopadu 1918.

Dr. Heidler, Toyerle,

Dr. Theodor Bartošek, Špatný, St. K. Neumann, Freiman V., Hrizbyl, Dr. Rambousek, Laube Rudolf, Ot. Vochoč, Holejšovský, Zemínová, Krejčí, Netolický J., Dr. Ant. Klouda, Skorkovský Jiří, Dušek C., Ing. Záruba-Pfeffermann, Kopeček, Dr. E. Franke, A. Konečný, Pelikán, Hrouda, Dr. Veverka, Dr. A. Uhlíř.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP