Zasedání Národního shromáždění československého r. 1918.

Tisk 36.

Návrh

členů Národního shromáždění Udržala, Bechyně, Smrtky, Housera, Konečného, Kopečka a druhů na úpravu hmotných poměrův učitelstva škol obecných a měšťanských.

V uvážení, že bylo znemožněno, aby se provedla usnesení bývalé říšské rady o hmotné pomoci učitelstvu škol obecných a měšťanských i že je třeba další hmotné pomoci tomuto učitelstvu, navrhujeme:

Vládě se ukládá, aby ihned provedla tato opatření:

1. Rodinám učitelů legionářů, nezvěstných a padlých buďte vypláceny plné požitky aktivních učitelů. Po tu dobu, než bude možno vypláceti rodinám nezvěstných a padlých učitelů plné služné, buďtež jim vyplaceny požitky připadající na účet vojenského etatu ze školního fondu.

Invalidní učitelé nezpůsobilí k úřadu učitelskému, požívejte téhož opatření a postupu, jako aktivní učitelé se stejnou dobou služební a to po dobu, než se jich příjmy upraví trvale.

2. Učitelstvu škol obecných a měšťanských budiž po srážce již vyplacených záloh ihned poukázán drahotní přídavek na rok 1918 dle plného schematu říšského zákona z 26. srpna 1918 č. 319 ř. z., a příslušného prováděcího předpisu ministra financí a ministra kultu a vyučování ze 14. září 1918 č. 341 ř. z.

3. Učitelstvu škol obecných a měšťanských buďtež vyplaceny na rok 1918 nákupní příspěvky ve výši úhrnných příspěvků nákupních, udělených v r. 1918 státnímu úřednictvu s rovnocenným vzděláním.

4. Učitelstvu buďtež od 1. října 1918 povoleny veškeré jiné hmotné výhody, přiznané již dříve státnímu úřednictvu.

5. Buďtež provedeny přípravné práce, aby se učitelstvu od 1. dne měsíce, v němž nastoupila nová vláda, dostalo služebních příjmů pro aktivní učitelstvo, pensijních příjmů pro pensionované učitelstvo, vdovy a sirotky v celém státě československém jednotně podle stupnice státních gážistů s rovnocenným vzděláním. Podle týchž norem buďtež upraveny příjmy osob učitelských, které již odešly do výslužby, jakož i všech učitelských vdov a sirotků. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny příjmy učitelstva po případě výše vyměřené.

6. Veškerá nová úprava služebních příjmů, přídavků a jiných hmotných výhod (zejména také včítání válečných let do postupu a do výslužného větší měrou), která bude přiznána státnímu úřednictvu, má současně automaticky platnost i pro učitelstvo.

Tento návrh budiž přikázán školské komisi k rychlému projednáni a podání zprávy.

V Praze, dne 21. listopadu 1918.

Udržal, Bechyně, Smrtka, Houser, Konečný, Kopeček,

Holejšovský, Dr. Srdínko, Bradáč, Adolf Prokůpek, Malkus, Beran Rud., Klega, K. Mečíř, K. Sáblík, Malík, Dr. Hnídek, Chaloupka, Sonntag, Svoboda Karel, V. Stoupal, Chroustovský, Dr. Černý, Slavík, F. Hybš, Dr. Viškovský, Lukeš, Sechter, Vojta, Jan Pelikán, Špaček, Karel Jonáš, J. Malypetr, Frant. Jan Kroiher, Donát, Špatný, Marcha, Dr. Kubíček.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP